Προσωπικός γιατρός: Εγγραφές των πολιτών στο ehealth.gov.gr -Πως θα γίνεται η εγγραφή -Απαντήσεις με όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Έφτασε ο προσωπικός γιατρός και στην Ελλάδα, και μάλιστα έρχεται με… «πέναλτι».

Από το 2023 αύξηση κατά 20%

Οι εγγεγραμμένοι σε οικογενειακό γιατρό πολίτες (σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα του 2018) λογίζονται ως εγγεγραμμένοι και σε προσωπικό γιατρό. Οι ανασφάλιστοι πολίτες εγγράφονται σε προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, σε συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ. Εάν ένας πολίτης μένει σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν γιατροί, μπορεί να επιλέξει προσωπικό γιατρό από άλλη περιοχή και τον οποίο θα συμβουλεύεται με χρήση μέσων σύγχρονης τεχνολογίας.

Τη Δευτέρα 1η Αυγούστου άνοιξε η πλατφόρμα εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους σε όλες τις περιφέρεις της χώρας πλην των περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, όπου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 01/09/2022.

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των ιατρών στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022, ενώ για Αττική και Ν. Αιγαίο παρατείνονται έως τις 31/08/2022.

Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο

Ο θεσμός του Προσωπικού ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής, πρόληψης διάγνωσης θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας, αναφέρει το υπουργείο Υγείας..

Οι υπάρχουσες σχέσεις των πολίτων με τους ιατρούς που τους παρακολουθούν δεν μεταβάλλονται ούτε και παρεμποδίζονται.

Ο Προσωπικός Γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας.

Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Τη Δευτέρα 1η Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό για τους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους σε όλες τις περιφέρεις της χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής, πρόληψης διάγνωσης θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι σχέσεις των πολίτων με τους ιατρούς που τους παρακολουθούν δε μεταβάλλονται ούτε και παρεμποδίζονται, διευκρινίζεται.

Με τον νόμο 4931/2022, ο Προσωπικός Γιατρός είναι το στήριγμα των πολιτών σε θέματα υγείας. Σε αυτόν ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτόν θα συμβουλεύεται. Από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση, παραπεμπτικό για την επόμενη κίνηση στο Σύστημα Υγείας.

Από την πρόληψη, την ενημέρωση του ιατρικού του φακέλου, την επίσκεψη για εξέταση, τη συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων, την παραπομπή για εξετάσεις για ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.

Ο προσωπικός γιατρός θα παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Πως θα γίνεται η εγγραφή
Ο πολίτης εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό με τους εξής τρόπους:

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές των ιατρών στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού είναι η 5η Αυγούστου 2022.

Για τις δύο περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν την 01/09/2022 και οι εγγραφές των ιατρών παρατείνονται μόνο για αυτές τις δύο περιοχές έως τις 31/08/2022.

Περίοδος προσαρμογής
Κατά τις πρώτες εβδομάδες ενεργοποίησης της πλατφόρμας αναβάλλονται οι ποινές που προβλέπει ο νομοθέτης, καθώς χαρακτηρίζεται ως περίοδος προσαρμογής. Υπενθυμίζεται πως, όπως προβλέπεται, η επιβάρυνση για τους… ανένταχτους θα είναι κλιμακωτή, δηλαδή θα αυξάνεται όσο περνούν οι πρώτοι μήνες εφαρμογής του θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου θα ισχύσει πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη που δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

Το ίδιο όμως θα ισχύει και για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και λοιπές παροχές του ΕΟΠΥΥ. Επιπρόσθετα, από την 1η Ιανουαρίου 2023 τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% επιπλέον της πρόσθετης συμμετοχής, ανερχόμενα σε 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.

Η ίδια επιβάρυνση δε θα ενεργοποιείται και για εξετάσεις και νοσήλια από τις αρχές του 2023. Ο νομοθέτης όμως ορίζει και σημαντικά κίνητρα επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα δελεαστικό πλαίσιο για τους πολίτες ώστε να εμπιστευθούν τον θεσμό. Ειδικότερα, εντός του 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της προτεραιότητας για εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις στις δομές του ΕΣΥ σε πολίτες που έχουν παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό τους.

4+1 απαντήσεις με όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι για να αποφύγουν τα πρόστιμα

Οι ερωτήσεις

1.Τι θα κάνω εάν ο παθολόγος μου δεν ενταχθεί στη «δεξαμενή» των προσωπικών γιατρών;

Μπορείτε να αντιστοιχηθείτε με άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας που έχει ενταχθεί στις λίστες που σταδιακά θα αναρτώνται. Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού δεν δεσμεύει τους πολίτες να μην επισκέπτονται άλλον γιατρό.

Στην περίπτωση όμως αυτή δεν θα απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες. Συνεπώς θα πρέπει να πληρώνουν ιδιωτικά την αμοιβή της επίσκεψης.

2.Εάν δεν συνταγογραφήσει τα φάρμακά μου ο οικογενειακός γιατρός θα πληρώσω μεγαλύτερη συμμετοχή στο φαρμακείο;

Η απάντηση είναι «όχι», υπό την προϋπόθεση ότι έχετε μεριμνήσει να εγγραφείτε στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. Οπως προβλέπει ο νομοθέτης η σχετική ποινή θα ενεργοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι μέσα στη χρονιά να εγγραφεί η πλειονότητα των πολιτών ώστε να γίνει ο προσωπικός γιατρός κομβικός στη λειτουργία του ΕΣΥ.

3.Η αυξημένη συμμετοχή θα ισχύει και για άλλες ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες εάν η συνταγογράφηση δεν είναι από τον προσωπικό μου γιατρό ή από γιατρό άλλης ειδικότητας στον οποίο με παρέπεμψε;

Ναι, η πρόσθετη συμμετοχή 10% δεν αφορά μόνον τα φάρμακα αλλά και τις διαγνωστικές εξετάσεις (όταν αυτές εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα), όπως και τα νοσήλια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η ποινή θα διπλασιαστεί (αγγίζοντας το 20%) από τις αρχές τους επόμενου έτους. Παρ’ όλα αυτά δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για όσους έχουν εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό, ανεξαρτήτως από το ποιος θα τους συνταγογραφεί τα φάρμακα ή θα τους παραπέμπει για εξετάσεις και νοσηλεία.

4.Κι αν δεν είμαι ευχαριστημένος με τον προσωπικό μου γιατρό;

Ο νομοθέτης προβλέπει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλον προσωπικό γιατρό μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη.

Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μιας επιπλέον μετεγγραφής. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι κάθε πολίτης θα έχει την ελεύθερη επιλογή γιατρού, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς καταλόγους προσωπικών γιατρών.

Παράλληλα έχουν προβλεφθεί διαδικασίες όπου ο πολίτης μπορεί να αναφέρει ότι δέχθηκε πλημμελείς υπηρεσίες.

5.Εάν είμαι εγγεγραμμένος θα έχω προτεραιότητα για εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις στο ΕΣΥ;

Ναι. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του νέου συστήματος αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο ώστε να εγγραφούν οι πολίτες στον προσωπικό γιατρό.

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο κίνητρο για την ενθάρρυνση των πολιτών θα ξεκινήσει από το νέο έτος ώστε εντός του 2023 να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις  πληροφορίες, η διαδικασία εγγραφής θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο

Η εγγραφή 

Σε προσωπικό γιατρό θα εγγραφούν όσοι πολίτες είναι από 16 ετών και πάνω. Ο προσωπικός ιατρός αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα Υγείας, λειτουργώντας ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και στις υπηρεσίες Υγείας. Από την υποχρέωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό εξαιρούνται τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, συγκεκριμένες περιπτώσεις μη ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ πολιτών, όπως είναι οι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι πολίτες θα μπορούν να εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσω πλατφόρμας, στην οποία ο κάθε πολίτης θα εισέρχεται με κωδικούς Taxisnet. Εκεί, θα εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και e-mail για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό

Φάκελο Υγείας του.

Η πλατφόρμα και τα αναλυτικά βήματα εγγραφής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο δεύτερος τρόπος είναι εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό ιατρό. Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. Ο υπάλληλος πραγματοποιεί τη σχετική διαδικασία και μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή και e-mail.

Επιπλέον, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, οι πολίτες μπορούν να εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, ακριβώς δηλαδή ό,τι γίνεται και με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άγονες δύνανται να εγγράφονται για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.

Οι παραπομπές

 Καθορίζονται δύο κατηγορίες παραπομπών:

  • η απλή παραπομπή, με ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών, για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε ειδικό ιατρό,
  • η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ 12 μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Η διαδικασία της παραπομπής στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, στις δημόσιες δομές Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών Υγείας, γίνεται ηλεκτρονικά ως εξής:

Ο ιατρός θα μπορεί να παραπέμπει τον πολίτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των παραπομπών της ΗΔΙΚΑ, στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, στις δημόσιες δομές Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών Υγείας. Η λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων και των διαδικασιών ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα τεθεί προς λειτουργία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές Υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών και το βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Προσωπικός γιατρός: Η επιλογή και η αλλαγή, αν χρειαστεί

Προσωπικός γιατρός μπορεί να είναι: α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ, με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Σε πρώτη φάση στο σύστημα εντάσσονται παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Προς αυτούς άλλωστε απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον ΕΟΠΥΥ ώστε όσοι ιδιώτες επιθυμούν να συμβληθούν με αυτόν. Σε δεύτερη φάση το υπουργείο Υγείας έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να συμμετέχουν και ειδικοί γιατροί προς διευκόλυνση των χρονίως πασχόντων.

Και ιδιώτες

Για επιλογή γιατρού έχει δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» όπου εγγράφονται όσοι επιθυμούν. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την επιλογή γιατρού. Μπορεί κάποιος πολίτης, δηλαδή, να επιλέξει από όποια περιοχή επιθυμεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, έχουν ενταχθεί όσοι γιατροί υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας (περίπου 2.500). Επίσης, εγγράφονται και ιδιώτες γιατροί. Ο κ. Πλεύρης έχει επισημάνει σε συνεντεύξεις του ότι το σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του χρειάζεται γύρω στους 5.500 γιατρούς (για το 100% του πληθυσμού). Οι διαδικασίες, πάντως, ένταξης των γιατρών και εγγραφής των πολιτών θα προχωρούν παράλληλα.

Εάν ο παθολόγος που επιλέξει κάποιος δεν μπει στο σύστημα, ο πολίτης πρέπει να εγγραφεί σε άλλον γιατρό που να είναι ενταγμένος στο σύστημα ώστε να μην έχει τις «ποινές» μη εγγραφής του όταν αυτές ξεκινήσουν. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλον προσωπικό ιατρό μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους, ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Προσωπικός γιατρός: Ποινές για όσους δεν μπουν στο σύστημα

Το υπουργείο Υγείας έχει ορίσει ένα πλαίσιο αντικινήτρων για όσους επιλέξουν να μην εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό με αύξηση της συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις που ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και «ζορίζει» ακόμη περισσότερο από τις αρχές του νέου έτους.

  • Από την 01η-10-2022, ορίζεται πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των μη εγγεγραμμένων σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Αυτό σημαίνει πως, για τη συνήθη συμμετοχή 25% των πολιτών σε συνταγές για φάρμακα, η μη εγγραφή στον προσωπικό γιατρό σημαίνει ότι… εκτοξεύεται στο 35%, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμμετοχής αντίστοιχα αυξάνεται κατά 10% (το 0% γίνεται 10%, το 10% γίνεται 20%).

  • Από την 01η-10-2022, ορίζεται πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές για τους μη εγγεγραμμένους σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.
  • Από την 1η Ιανουαρίου του 2023 τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον της αυξημένης συμμετοχής και ανέρχονται στο 20%, αποτελώντας ένα ισχυρό αντικίνητρο.

Την ίδια στιγμή, καθορίζεται σύστημα κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό.

  • Από την 01η-09-2023 δίνεται προτεραιότητα στους τηρούντες τη διαδικασία των παραπομπών πολίτες, κατά την παραπομπή τους στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών Υγείας.
  • Εάν ο πολίτης δεν τηρεί το σύστημα παραπομπών και δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό γιατρό, θα έχει όλες τις παραπάνω συνέπειες στην αύξηση της συμμετοχής του σε φάρμακα και εξετάσεις. Επίσης, από 01ης-09-2023, εάν δεν τηρείται το σύστημα παραπομπών, θα εξυπηρετούνται από τις μονάδες Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μόνο τα έκτακτα περιστατικά.

Τι θα κάνω εάν ο παθολόγος μου δεν ενταχθεί στη «δεξαμενή» των προσωπικών γιατρών;

Μπορείτε να αντιστοιχηθείτε με άλλον γιατρό της ίδιας ειδικότητας που έχει ενταχθεί στις λίστες που σταδιακά θα αναρτώνται. Παρ’ όλα αυτά, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού δεν δεσμεύει τους πολίτες ην να μην επισκέπτονται άλλον γιατρό. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν θα απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες. Συνεπώς θα πρέπει να πληρώνουν ιδιωτικά την αμοιβή της επίσκεψης.

Εάν δεν συνταγογραφήσει τα φάρμακά μου ο οικογενειακός γιατρός θα πληρώσω μεγαλύτερη συμμετοχή στο φαρμακείο;

Η απάντηση είναι «όχι», υπό την τις προϋπόθεση ότι έχετε μεριμνήσει να εγγραφείτε στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. Όπως προβλέπει ο νομοθέτης η σχετική ποινή θα ενεργοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι μέσα στη χρονιά να εγγραφεί η πλειονότητα των πολιτών ώστε να γίνει ο προσωπικός γιατρός κομβικός στη λειτουργία του ΕΣΥ, όπως γράφει και η εφημερίδα «Τα Νέα».

Η αυξημένη συμμετοχή θα ισχύει και για άλλες ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες εάν η συνταγογράφηση δεν είναι από τον προσωπικό μου γιατρό ή από γιατρό άλλης ειδικότητας στον οποίο με παρέπεμψε;

Ναι, η πρόσθετη συμμετοχή 10% δεν αφορά μόνον τα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις (όταν αυτές εκτελούνται στον ακόμη ιδιωτικό τομέα), όπως και τα νοσήλια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Υπενθυμίζεται δε, ότι η ποινή θα διπλασιαστεί (αγγίζοντας το 20%) από τις αρχές τους επόμενου έτους.

Παρ’ όλα αυτά δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για όσους έχουν εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό, ανεξαρτήτως από το ποιος θα τους συνταγογραφεί τα φάρμακα ή θα τους παραπέμπει για εξετάσεις και νοσηλεία.

Κι αν δεν είμαι ευχαριστημένος με τον προσωπικό μου γιατρό;

Ο νομοθέτης προβλέπει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλον προσωπικό γιατρό μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη.

Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μιας επιπλέον μετεγγραφής. Είναι σημαντικό να στον υπογραμμιστεί ότι κάθε πολίτης θα έχει την ελεύθερη επιλογή γιατρού, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς καταλόγους προσωπικών γιατρών. Παράλληλα έχουν προβλεφθεί διαδικασίες όπου ο πολίτης μπορεί να αναφέρει ότι δέχθηκε πλημμελείς υπηρεσίες.

Εάν είμαι εγγεγραμμένος θα έχω προτεραιότητα για εξετάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις στο ΕΣΥ;

Ναι. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του νέου συστήματος αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο ώστε να εγγραφούν οι πολίτες στον προσωπικό γιατρό. Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο κίνητρο για την ενθάρρυνση των πολιτών θα ξεκινήσει από το νέο έτος ώστε εντός του 2023 να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

www.dikaiologitika.gr/

2 Αυγούστου, 2022
Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης