ΘΕΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων;

ερΗ Γενική Αίματος αποτελεί μία από τις συχνότερα διενεργούμενες εργαστηριακές εξετάσεις η οποία παρέχει πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας.
Στην παραπάνω εξέταση αξιολογούνται ποσοτικά και μορφολογικά τα έμμορφα στοιχεία του αίματος και προσδιορίζονται ο αιματοκρίτης, η αιμοσφαιρίνη, ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και ο τύπος τους, ο αριθμός των αιμοπεταλίων και μία σειρά άλλων αιματολογικών παραμέτρων.

 

Το εύρος των φυσιολογικών τιμών είναι ενδεικτικό. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι τιμές των εργαστηριακών παραμέτρων παρουσιάζουν διακυμάνσεις που ποικίλουν από ίδρυμα σε ίδρυμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ιατρικές συμβουλές. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών εξετάσεων απαιτεί κλινική συνεκτίμηση και για τον λόγο αυτό πρέπει να προσκομίζετε τις εξετάσεις στον ιατρό σας καθώς εκείνος γνωρίζει το ιστορικό σας και μπορεί να σας συμβουλεύσει κατάλληλα.

 

Γενική αίματος
Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC)
Ενήλικοι, Άντρες 4,6-6,2 εκατομμύρια/mm3
Γυναίκες 4,2-5,4 εκατομμύρια/mm3
Παιδιά 3,8-5,2 εκατομμύρια/mm3
Αιμοσφαιρίνη (HGB)
Άντρες 13,0-18,8 g/dl
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl
Αιματοκρίτης Ht
Άντρες 40-52 %
Γυναίκες 36-48 %
Λευκά Αιμοσφαίρια (WBC) 4,5-10 χιλιάδες/mm3
Ουδετερόφιλα % (NEUT) 45-85 %
Ουδετερόφιλα (NEU) 2,4-9.2 χιλιάδες/mm3
Λεμφοκύτταρα % (LYMPH) 20-45%
Λεμφοκύτταρα (LYMPH) 1,0-4,0 χιλιάδες /mm3
Ηωσινόφιλα %  (EO) 2-6%
Ηωσινόφιλα  (ΕΟ) 0,1-0,4 χιλιάδες /mm3
Βασεόφιλα %  (BASΟ) 0-1%
Βασεόφιλα  (BASO) 0,0-0,1 χιλιάδες /mm3
Αιμοπετάλια (PLT) 150-400 χιλιάδες /mm3

 

Βιοχημικές εξετάσεις
Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Σάκχαρο νηστείας 110 mg/dl
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) 5,4-7,2 %
Ουρία  (URE) 10-50 mg/dl
Κρεατινίνη (CRE) 0,7-1,3 (Άντρες)

0,6-1,1 (Γυναίκες)

mg/dl Νάτριο (Na+) 135-153 mEq/L Κάλιο (K+) 33,5-5,3 mEq/L Χοληστερόλη <200 mg/dl Yψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL) >40 mg/dl Xαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL) <130 mg/dl Αθηρωματικός δείκτης <4,5 Χοληστερόλη/HDL Τριγλυκερίδια <150 mg/dl Γλουταμινική τρανσαμινάση (SGPT) 10-40 10-40 IU/L Οξαλοξική τρανσαμινάση (SGΟT) 10-40 10-40 IU/L Αλκαλική φωσφατάση (ALP) 30-120 U/L

 

Ορμονολογικές εξετάσεις
Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) Άντρες:  >1-8

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 1,8-10,5 Εμμηνορρυσία: 30-130mIU/mlΩχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

Άντρες:  0,6-12

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 0,5-5

Εμμηνορρυσία: 12-60mIU/mlΠρολακτίνη (PRL)

Άντρες3,0-14,7

Γυναίκες3,8-23,2ng/mlΤεστοστερόνη

Άντρες2,5-14,5

Γυναίκες0,1-0,95ng/mlΕλεύθερη Τεστοστερόνη (Ftesto)

Άντρες: 10-40

Γυναίκες0,3-3,0

Η ελεύθερη τεστοστερόνη δεν μετράται αξιόπιστα εργαστηριακά.

Η μέτρησή της γίνεται έμμεσα.pg/mlΦυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG)

Άντρες0,6-4,7

Γυναίκες: 1,2-7,7mg/ltΑλβουμίνη3,4 – 4,8g/dlΟιστραδιόλη (E2)

Άντρες: 10-50

Γυναίκες:

Παραγωγική φάση: 20-100

Ωορρηξία: 100-450pg/mlΤριιωδοθυρονίνη (T3)0,7-2,0ng/mlΘυροξίνη (T4)4,5-12,5mg/mlΘυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)0,4-4,0mIU/lt

 

Καρκινικοί δείκτες
Φυσιολ. Τιμές Μονάδα
Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) < 4,0 ng/ml
Ελεύθερο Ειδικό προστατικό Αντιγόνο (fPSA) fPSA/PSA >20%
Υπερτροφία προστάτη
ng/ml
Β- χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG) Άντρες0-3

 

Γυναίκες0-6

mIU/ml Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη (AFP)0 -7 ng / ml Γαλακτική δεϋδρογενάση  (LDH)230-460 U/l

 

Γενική ούρων
Παράμετρος γενικής εξέτασης ούρων Φυσιολογικές Τιμές
Όψη Διαυγής
Χροιά Ωχροκίτρινη-κίτρινη
Οσμή Ιδιάζουσα
Αντίδραση (pH) Όξινη (5,5-6)
Ίζημα Όχι
Ειδικό βάρος 1010-1030
Λευκοκυτταρική εστεράση Αρνητικό
Νιτρώδη Αρνητικό
Πρωτεΐνη Αρνητικό ή ίχνη (< 30 mg/dl)
Γλυκόζη Αρνητικό
Κετόνες Αρνητικό
Αιμοσφαιρίνη Αρνητικό
Χολερυθρίνη Αρνητικό
Ουροχολινογόνο Αρνητικό ή ίχνη (< 0,2 EU/dl ή <1 mg/dl)
Επιθηλιακά κύτταρα 0-4 κ.ο.π.
Ερυθρά αιμοσφαίρια 0-4 κ.o.π.
Πυοσφαίρια 0-4 κ.ο.π.
Κύλινδροι 0-2 υαλώδεις
Μικρόβια-μύκητες Ουδέν
Κρύσταλλοι Oυδείς παθολογικός κρύσταλλος
Άμορφα άλατα Λίγα
Βλέννη Όχι, Ολίγη
Σταγονίδια λίπους Ουδέν

 

Συλλογή ούρων 24ώρου
Παράμετρος γενικής εξέτασης ούρων Φυσιολογικές Τιμές
pH 4,6-8,0
Ειδικό βάρος 1003-1030
Νάτριο 3-6 g/24ωρο
Κάλιο 2-3,5 g/24ωρο
Χλώριο 6-9 g/24ωρο
Ασβέστιο 0,01-0,30 g/24ωρο
Φωσφόρος 0,8-2,0 g/24ωρο
Ουρία 20-25 g/24ωρο
Ουρικό οξύ 400-800 mg/24ωρο
Κρεατινίνη 1-1,6 g/24ωρο
Χολερυθρίνη 70 μg/kg ΒΣ
Ουροχολινογόνο 0,05-3,5 mg/24ωρο

 

 

Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων

30 Μαρτίου, 2016
Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης