Αυτόματη συνταξιοδότηση: Πώς θα εκδοθούν οι 25.000 αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων -Εφάπαξ: Fast track καταβολή σε δύο μήνες στο Δημόσιο

Αυτόματη έκδοση της κύριας σύνταξης για δημοσίους υπαλλήλους, με μια μόνο αίτηση θα εκδίδεται και το μέρισμα του ΜΤΠΥ – Σε 2 μήνες η έκδοση της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ.

Περίπου 25.000 αιτήσεις εκκρεμούν για τη λήψη κύριας σύνταξης για τους δημόσιους υπαλλήλους, 35.000 για τη λήψη επικουρικής και 5.500 για τη λήψη εφάπαξ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, περισσότερες από 9.000 αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων για την λήψη κύριας σύνταξης αναμένεται να διεκπεραιωθούν αυτόματα έως το τέλος Ιουνίου.

Σε πρώτη φάση μέσω του αυτοποιημένου συστήματος θα διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη που βρίσκονται είτε βρίσκονται σε στοκ, είτε αποτελούν νέες αιτήσεις.

Αυτή την στιγμή, σε αναμονή για λήψη οριστικής κύριας σύνταξης βρίσκονται για περισσότερους από τρεις μήνες πάνω από 12.000 ασφαλισμένοι.

Η αυτοποιημένη διαδικασία αφορά το 70% των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν μόνο έναν ασφαλιστικό φορέα κι όχι περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα, με την αυτόματη έκδοση της κύριας σύνταξης για τους πρώην δημοσίους υπαλλήλους, με μια μόνο αίτηση θα εκδίδεται και το μέρισμα του ΜΤΠΥ, ενώ σε 2 μήνες θα ακολουθεί η έκδοση της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ.

Οι υποψήφιοι προς συνταξιοδότηση υπάλληλοι θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μία αίτηση και αμέσως θα αντλούνται μέσω του ΔΑΥΚ (του Δελτίου Υπηρεσιακής Κατάστασης) οι αποδοχές τους, οι εισφορές στα Ταμεία επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, καθώς και στο Μετοχικό τους Ταμείο (ΜΤΠΥ). Με τον τρόπο αυτό θα βγαίνει άμεσα η κύρια σύνταξή του, και δεν θα λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξη ή προσωρινή.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, οι γενικές πληροφορίες, τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας, ο χρόνος ασφάλισης, οι συντάξιμες αποδοχές και κάθε άλλο στοιχείο για τον κανονισμό σύνταξης που απαιτείται ανά κατηγορία αιτήματος συνταξιοδότησης, αντλούνται από το ΔΑΥΚ (Δελτίο Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το e-ΔΑΥΚ.

Η παροχή εφάπαξ καταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν, οπόταν οι δικαιούχοι περίμεναν για χρόνια στην ουρά.

Ειδικά στο Δημόσιο αναμένεται άμεσα να ενεργοποιηθεί η αυτόματη έκδοση της παροχής παράλληλα με την κύρια σύνταξη.

Συγκεκριμένα, με μία μόνο αίτηση για συνταξιοδότηση θα εκδίδεται και το μέρισμα του ΜΤΠΥ, ενώ σε δύο μήνες θα ακολουθεί η έκδοση της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ. Και αυτό γιατί τα στοιχεία αντλούνται μέσω του ΔΑΥΚ (του Δελτίου Υπηρεσιακής Κατάστασης) το οποίο καταγράφει τις αποδοχές των υπαλλήλων, τις  εισφορές στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, καθώς και στο Μετοχικό τους Ταμείο (ΜΤΠΥ).

Πώς υπολογίζεται το εφάπαξ

Με την αλλαγή του υπολογισμού, ένας υπάλληλος που συνταξιοδοτείται το 2022 με 35ετία θα πάρει δύο τμήματα εφάπαξ με τα εξής ποσά:

  • Το πρώτο τμήμα του εφάπαξ θα είναι για τα έτη έως το 2013 και θα υπολογιστεί με το 60% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης έως το 2013.
  • Το δεύτερο τμήμα του εφάπαξ θα είναι η επιστροφή των εισφορών που πλήρωσε από το 2014 έως το 2022, χωρίς τόκο.

Αυτό σημαίνει ότι το εφάπαξ βαίνει μειούμενο για τα έτη συνταξιοδότησης που συμπληρώνονται από 1ης/1/2014 και μετά.

Για παράδειγμα: Υπάλληλος που το 2022 θα έχει κλείσει 35ετία, έχει «κλειδώσει» το παλιό εφάπαξ για 28 χρόνια που έχει έως το 2014. Για τα υπόλοιπα οκτώ θα έχει άτοκη επιστροφή εισφορών.

Πού κυμαίνονται σήμερα τα ποσά (μεσοσταθμικά)

  • Δημόσιο: 23.520 ευρώ.
  • Δήμοι: 25.000 ευρώ.
  • ΔΕΗ: 39.711 ευρώ.
  • ΟΣΕ 63.083 ευρώ.
  • Δικηγόροι: 1.458 ευρώ.
  • Υπάλληλοι πρώην Εμπορικής Τράπεζας: 32.070 ευρώ.
  • Πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25.695 ευρώ.
  • Δικαστικοί επιμελητές: 39.599 ευρώ.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλο ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης και ελήφθη υπόψη ως χρόνος ασφάλισης ή προϋπηρεσίας αποτυπωμένος στο ΔΑΥΚ ή στο e-ΔΑΥΚ, θεωρείται αυτοδικαίως ως χρόνος ασφάλισης, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.

Το σχέδιο για παράλληλη έκδοση της κύριας σύνταξης μαζί με το εφάπαξ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή αρκετά χρόνια στο Δημόσιο, καθώς τα στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης (χρόνος ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές) είναι κοινά και για τον υπολογισμό του εφάπαξ.

Ήδη για το 70% των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στο Δημόσιο με χρόνο ασφάλισης σε ένα Ταμείο οι συνταξιούχοι πληρώνονται το εφάπαξ πριν κλείσουν δύο μήνες από την πληρωμή της οριστικής τους σύνταξης.

Μέσω της ηλεκτρονικής απεικόνισης της υπαλληλικής πορείας των ασφαλισμένων – ΔΑΥΚ (Δελτίο Απεικόνισης Υπηρεσιακής Κατάστασης) αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της εφάπαξ παροχής . Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κατά την διάρκεια του 2021 καταβλήθηκαν 11.375 εφάπαξ σε δημοσίους υπαλλήλους.

Σε ότι αφορά την απονομή του μερίσματος από το ΜΤΠΥ, ήδη το Ταμείο εφαρμόζει αυτοματοποιημένο σύστημα. Μάλιστα ανακοινώθηκε ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων προς τους δημοσίους υπαλλήλους, αποπληρώνοντας σε τριμηνιαία βάση τις αιτήσεις.

Με την καθολική ψηφιακή απονομή συντάξεων όμως, όλες οι παροχές θα βγαίνουν συντομότερα με την εξής σειρά:

1. Απόφαση κύριας σύνταξης αυθημερόν με την υποβολή αίτησης.
2. Απόφαση μερίσματος την ίδια μέρα με την έκδοση της κύριας σύνταξης.
3. Απόφαση και πληρωμή του εφάπαξ στον ένα μήνα μετά τη συνταξιοδότηση.

Η ηλεκτρονική-ψηφιακή διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και, μόλις υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης με τα στοιχεία που θα ζητούνται από τον ασφαλισμένο, θα βγαίνει άμεσα η οριστική απόφαση.

Δεν θα μεσολαβεί δηλαδή ούτε το στάδιο της προκαταβολής ούτε το στάδιο της προσωρινής σύνταξης, όπως γίνεται σήμερα που οι αιτήσεις υποβάλλονται μεν ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, αλλά οι αποφάσεις δεν βγαίνουν αυθημερόν γιατί δεν υπήρχε η ψηφιακή διασύνδεση των στοιχείων της αίτησης με το «φάκελο» του ασφαλισμένου.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ D-news

20 Μαΐου, 2022

Leave a Reply

Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης