Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποια ζευγάρια συμφέρει το φορολογικό διαζύγιο- Προσοχή στις παγίδες που κρύβει!

Στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων ο διαχωρισμός εισοδημάτων και φορολογικών υποχρεώσεων είναι ήδη ξεκάθαρος. Τα εισοδήματά σου, τα εισοδήματά μου, ο φόρος σου, ο φόρος μου αλλά στο τέλος το ποσό της οφειλής ή της επιστροφής φόρου είναι ένα. Και εκεί αρχίζει για πολλά ζευγάρια η γκρίνια.

Αυτό και άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να απορρέουν από οφειλή του ενός «μέρους» του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης και η οποία μπλοκάρει, για παράδειγμα, τη φορολογική ενημερότητα του έτερου, έρχεται να επιλύσει μια απλή διάταξη νόμου η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με μια απλή δήλωση ενός εκ των δύο συζύγων στην εφορία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2019, τα ζευγάρια αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, χάνοντας όμως άλλα πλεονεκτήματα της κοινής δήλωσης, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να καλύψει ο ένας «κενά» στα τεκμήρια του άλλου.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο. Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων. Πρακτικά, αν «συμφέρει» μπορείτε να χωρίσετε φορολογικά τις δηλώσεις σας το 2019 και το 2020, για παράδειγμα, να τις ενώσετε ξανά.

Οι νέες διατάξεις έρχονται μετά από πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας που έκρινε ότι τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τον καθένα.

Σήμερα ο νόμος επιτρέπει την υποβολή χωριστών δηλώσεων στους συζύγους μόνο σε τρεις περιπτώσεις:

1. Αν έχει επέλθει διακοπή της έγγαμης συμβίωση ή λύση του συμβολαίου συμβίωσης.

2. Ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Ποιος «παίρνει» τα παιδιά

Κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Τα τεκμήρια

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο [με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους].

Τα υπέρ

Το βασικότερο πλεονέκτημα των χωριστών φορολογικών δηλώσεων είναι οι «καθαροί λογαριασμοί». Το εκκαθαριστικό το οποίο εκδίδεται είναι ξεχωριστό για τον καθένα, ο κάθε σύζυγος πληρώνει το φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή φόρου που δικαιούται χωρίς να γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου συζύγου. Και σήμερα μπορεί να γίνει διαχωρισμός της οφειλής, μετά όμως από αίτηση στην Εφορία. Τα χωριστά εκκαθαριστικά διασφαλίζουν τη φορολογική ενημερότητα του συζύγου που δεν χρωστά. Σήμερα εάν ένας από τους δυο συζύγους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα αν δεν ρυθμιστεί η οφειλή του συζύγου.

Τα κατά

Φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι η κοινή φορολογική δήλωση συμφέρει κυρίως ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν ζήτημα κάλυψης τεκμηρίων ή εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών για την κάλυψη του αφορολογήτου. Το δεύτερο ενδεχόμενο με τα σημερινά δεδομένα είναι σχετικά απίθανο, καθώς τα απαιτούμενα όρια e-πληρωμών καλύπτονται σχετικά εύκολα αλλά στην περίπτωση όπου τα όρια αυξηθούν ( ενδεχόμενο πιθανό), οι απαιτήσεις μπορεί να καλύπτονται με δυσκολία.

Ειδικότερα στην περίπτωση των τεκμηρίων, εάν ένας σύζυγος πιάνεται στην «τσιμπίδα» τους, μπορεί ο έτερος να συνδράμει για να καλύψει με τα εισοδήματά του την διαφορά που προκύπτει και να μην επιβαρυνθεί ο άλλος. Το ίδιο ισχύει και με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα οι οποίες εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι εάν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

Οι φορολογικές δηλώσεις θα αυξηθούν, το ίδιο και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας. Θα αυξηθεί επίσης ο αριθμός των φορολογουμένων που θα πέσουν «θύματα» των τεκμηρίων όπως επίσης και αυτοί που θα δυσκολευτούν να καλύψουν το απαιτούμενο πλαφόν των πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Θα αυξηθούν επίσης οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου όπως και αυτοί που θα παραλάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Είναι οι βασικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η ενεργοποίηση της διάταξης για την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους παντρεμένους ή τα μέλη συμφώνου συμβίωσης. Ο προαιρετικός χαρακτήρας του μέτρου, αναμένεται να περιορίσει αισθητά τον αριθμό των φορολογουμένων που θα καταφύγουν τελικώς στην ενεργοποίηση του συγκεκριμένου δικαιώματος το οποίο είναι το φυσικό επακόλουθο της έκδοσης σχετικής απόφασης του ΣτΕ.

Εκτός του ότι οι περισσότεροι παντρεμένοι δεν αναμένεται να μπουν στη διαδικασία να «χωρίσουν» φορολογικά, αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και παγίδες.

Το αίτημα, θα υποβάλλεται μόνο από τον παντρεμένο που θέλει να κάνει ξεχωριστή δήλωση κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος παντρεμένος δεν ενδιαφερθεί να επιφέρει κάποια αλλαγή στη δήλωσή του, αυτή δεν θα υπάρξει και το ηλεκτρονικό έντυπο της επόμενης χρονιάς θα είναι και πάλι «κοινό». Για να γίνει ξεχωριστή δήλωση το 2019, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο μητρώο της εφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Από την στιγμή που θα γίνει ξεχωριστή δήλωση, θα ισχύσουν τα εξής:

1.      Για την καταπολέμηση των τεκμηρίων αλλά και για συγκέντρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών αποδείξεων προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, δεν θα αθροίζεται το εισόδημα των δύο συζύγων. Ο κάθε σύζυγος θα αντιμετωπίζει και τεκμήρια και ηλεκτρονικές δαπάνες με το δικό του ατομικό εισόδημα και αν αυτό δεν επαρκεί θα υφίσταται τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

2.      Άθροιση του εισοδήματος των δύο συζύγων σε περίπτωση ξεχωριστών δηλώσεων, θα γίνεται μόνο για να κρίνεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των  διαφόρων επιδομάτων. Και αυτό διότι οι παντρεμένοι θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην οποία μάλιστα θα περιλαμβάνονται και τα παιδιά αλλά και οι φιλοξενούμενοι) ανεξάρτητα από το πώς θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις.

3.      Το εισόδημα των ανήλικων παιδιών, θα προστίθεται σε αυτό του ενός γονιού. Θα επιλέγεται αυτός που εμφανίζει το μεγαλύτερο εισόδημα. Αν υπάρχουν ίσα ποσά, θα προτιμάται ο πατέρας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι παντρεμένοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με το αν θα ασκήσουν το δικαίωμα που θα τους δοθεί ή όχι. Τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν (έκδοση ξεχωριστού εκκαθαριστικού, ξεχωριστές δόσεις πληρωμής του φόρου και αποφυγή του κινδύνου να μπλοκάρεται τραπεζικός λογαριασμός του συζύγου για οφειλές της συζύγου ή το ανάποδο) θα πρέπει να συγκριθούν με τα μειονεκτήματα που είναι ο κίνδυνος πληρωμής πρόσθετου φόρου λόγω των τεκμηρίων.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο θα λειτουργεί ως εξής:

1.      Ο παντρεμένος που θα καταθέσει σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα, θα μπορεί να υποβάλλει χωριστά την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς σε αυτήν να συμπεριλαμβάνονται και τα εισοδήματα της συζύγου.

2.      Ο κάθε σύζυγος θα παραλαμβάνει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα και δεν θα εκδίδεται ένα κοινό με το ποσό να βεβαιώνεται στο όνομα του υπόχρεου (δηλαδή του συζύγου) ανεξάρτητα από το αν αυτός δικαιούται επιστροφή φόρου και η σύζυγος οφείλει να πληρώσει

3.      Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης θα προσδιορίζεται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο χωρίς να γίνεται άθροιση των δύο ποσών ή συμψηφισμός.

4.      Οι δόσεις πληρωμής του φόρου θα προσδιορίζονται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο προκειμένου ο καθένας να πληρώνει (ή να χρωστάει) τα δικά του.

Το 2019, αναμένεται να υποβληθεί αισθητά μεγαλύτερος αριθμός φορολογικών δηλώσεων συγκριτικά με το 2018. Κατά κανόνα, οι δηλώσεις είναι περίπου 6,3 εκατομμύρια αλλά οι κοινές είναι 2,5 εκατομμύρια. Για κάθε παντρεμένο που θα ασκεί το δικαίωμα στην ξεχωριστή δήλωση, θα αυξάνεται και ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων κατά μια.

Μεγάλη μεταβολή θα υπάρξει και στον αριθμό των πιστωτικών και χρεωστικών εκκαθαριστικών καθώς πλέον δεν θα γίνεται πρόσθεση της επιστροφής φόρου του ενός συζύγου με το χρεωστικό υπόλοιπο του άλλου συζύγου.

Πιθανή επίσης, είναι και η αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που θα πέσουν «θύματα» των τεκμηρίων διαβίωσης καθώς είναι χιλιάδες τα ζευγάρια που αλληλοκαλύπτονται με τα εισοδήματα του ενός ή του άλλου συζύγου προκειμένου να δικαιολογείται η κατοχή περιουσιακών στοιχείων.

thetoc

euro2day

Δεκέμβριος 29, 2018
Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης