Ραντεβού κάθε μήνα με την εφορία -Σε 6 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος του 2018

Μέχρι τώρα, η καταβολή γινόταν σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη τον Ιούλιο και η τελευταία τον Νοέμβριο, δίνοντας έτσι κάποιες ανάσες στο ενδιάμεσο για τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις. Πλέον, για τα εισοδήματα του 2017, τα οποία θα δηλωθούν το 2018, η καταβολή του φόρου θα γίνεται σε έξι, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών, με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους, άρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τον Δεκέμβριο. 

Με την αλλαγή αυτή, το βάρος του φόρου εισοδήματος μοιράζεται μεν σε περισσότερους μήνες, αλλά πρακτικά από τον Ιούλιο και μετά θα υπάρχει κάθε μήνα… ραντεβού με την εφορία, το οποίο από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και μετά θα είναι διπλό, λόγω και της μηνιαίας καταβολής του ΕΝΦΙΑ. 

Με την ίδια εγκύκλιο Πιτσιλή δίνονται διευκρινίσεις για το πώς επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, άρα δεν επιβαρύνονται με τέλος:

  • Προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι 30 ημέρες. Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών κρίνεται αυτοτελώς για έκαστη συμμετοχή σε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους.
  • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος. Επισημαίνεται ότι αν στον ίδιο κτιριακό χώρο αλλά σε διαφορετικούς ορόφους αυτού λειτουργεί τόσο η έδρα της επιχείρησης όσο και τα τυχόν υποκαταστήματά της, επιβάλλεται μία φορά το τέλος επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της.
  • Οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979, που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ’ της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 όπως ισχύει ήτοι η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.
Πηγή:  iefimerida.gr
5 Οκτωβρίου, 2017
Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης