ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Πότε περνάω ΚΤΕΟ; Όσα πρέπει να ξέρετε

KTEO1. Πότε περνάω για πρώτη φορά ΚΤΕΟ;

Τα οχήματα ελέγχονται πρώτη φορά από το ΚΤΕΟ στα τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας στην αντίστοιχη ημερομηνία.        Π.χ.: αν κάποιο όχημα έχει ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 25/03/2008, τότε οφείλει να ελεγχθεί από ΚΤΕΟ στις 25/03/2012.

2. Μετά τον πρώτο έλεγχο πότε πρέπει να ξαναπεράσω ΚΤΕΟ;

Μετά τον αρχικό έλεγχο, τα οχήματα ελέγχονται περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.

3. Πότε θεωρούμαι εκπρόθεσμος ελέγχου ΚΤΕΟ;

Το ανώτερο περιθώριο καθυστέρησης είναι η μία εβδομάδα.

4. Πόσο είναι το πρόστιμο της τροχαίας αν δεν έχω περάσει ΚΤΕΟ ή δεν έχω Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ);

Το πρόστιμο για το μη έλεγχο καθορίζεται από τον εκάστοτε ΚΟΚ.            Αυτή τη στιγμή είναι 400 . Αντίστοιχα το πρόστιμο για την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι στα 29,35  στην περίπτωση που οι εκπομπές ρύπων είναι εντός ορίων και 200  και αφαίρεση πινακίδων στην περίπτωση που οι εκπεμπόμενοι ρύποι είναι πάνω από το όριο.

5. Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο;

Το φαρμακείο είναι καλό να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με το σχετικό Γερμανικό Κανονισμό DIN 13164 και την απόφαση του υπουργείου συγκοινωνιών “περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων” και ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών μας στις πρώτες βοήθειες. Τα ελάχιστα υλικά που πρέπει να έχει καθένας στο φαρμακείο του αυτοκινήτου είναι τα εξής:• Γάντια πρώτων βοηθειών (2-3 ζευγάρια)
• Αποστειρωμένα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
• Κουβέρτες επιβίωσης (τουλάχιστον μία)
• Ένα πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων τουλάχιστο
• Τέσσερα κουτιά αποστειρωμένες γάζες
• Ένα καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη
• Τέσσερις ατομικούς επιδέσμους
• Ένα φιαλίδιο των 200 γραμμαρίων τουλάχιστο οινόπνευμα
• Ένα φιαλίδιο των 50 γραμμαρίων τουλάχιστο Mercurochrome .
6. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει αντηλιακές μεμβράνες;

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και μεταφορών και επικοινωνιών [29039/2123/07 (Β’1069)] τα οχήματα με που φέρουν αντηλιακές μεμβράνες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση του εγκαταστάτη όπου θα αναφέρονται αναλυτικά η έγκριση τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση των μεμβρανών γίνεται για ιατρικούς λόγους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να είναι εφοδιασμένος με ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης τους.
7. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή ή μη εργοστασιακή ηλιοροφή;

Αν η εργοστασιακή ηλιοροφή δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής ηλιοροφής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.8. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει εργοστασιακή ή μη εργοστασιακή αεροτομή;

Αν φέρει εργοστασιακή αεροτομή, ο κάτοχος μπορεί να πάρει βεβαίωση για την ύπαρξή της από την αντιπροσωπία. Σε περίπτωση ύπαρξης μη εργοστασιακής αεροτομής, πρέπει ο κάτοχος να προσκομίσει έγκριση τύπου για αυτήν από τον εγκαταστάτη.9. Τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχω αν το όχημα φέρει κοτσαδόρο;

‘Άδεια έλξης (εκδίδεται από το Υπουργείο). Επίσης χρειάζεται η “μπίλια” να είναι αφαιρούμενη και να αφαιρείται όταν δεν χρησιμοποιείται (όταν δεν φέρει το ρυμουλκούμενο).

10. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει γίνει αντικατάσταση κινητήρα;

Αν ο κινητήρας έχει αντικατασταθεί με άλλον ίδιου τύπου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Αν ο καινούριος είναι διαφορετικού τύπου, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού και του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες. Το τιμολόγιο του παραπάνω να έχει δηλωθεί στο ΥΜΕ ώστε να έχει γίνει και ή αλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας.

11. Τι είδους πυροσβεστήρα πρέπει να έχω;

Ο πυροσβεστήρας για το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι καθαρού βάρους 3 κιλών ξηράς κόνεως, ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό σώμα κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας. Για τον πυροσβεστήρα φορτηγών απαιτούνται δύο πυροσβεστήρες καθαρού βάρους 6 κιλών ξηράς κόνεως, ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό σώμα κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστικής ικανότητας.
youcandrive.gr
14 Ιουνίου, 2016
Κατασκευή και φιλοξενεία ιστοσελίδων Computer World - Ζέλκας Ευριπίδης